Rødbede
Belægningssten
Smykker
Minigraver
Flytning
Store danske byer
Danske kommuner
Hustage

Kig dit tag efter i sømmene

Du bør med jævne mellemrum – typisk hver sjette måned – kigge dit tag efter i sømmene for eventuelle skader, der på sigt potentiel kan udvikle sig. På den måde sikrer du dig, at du kommer problemerne til livs, inden de udvikler sig, ligesom du også kan udføre kosmetiske forbedringer på taget såsom tagrensning, algebehandling og lignende, hvilket sikrer, at dit tag fremstår flot og pænt. Du vil derfor i det næste stykke tekst kunne læse nogle anbefalinger til, hvordan du på bedst mulig vis sikrer den bedste vedligeholdelse af dit tag.
 

Hvornår skal jeg tjekke mit tag?

Det er typisk bedst at tjekke sit tag for skader og mangler i forårsmånederne. Her er vejret typisk godt uden alt for meget nedbør, hvilket gør det behageligt at være udendørs. Ydermere er det også et godt tidspunkt at sikre sig, at taget er i god stand, sådan du er klar til senere massive regnskyl, der virkelig tester taget, ligesom du også kan gardere dig mod de efterårs- og vinterstorme, som vi gerne oplever i Danmark hvert år. Tagtjekkene kan derfor med fordel udføres eksempelvis i april og oktober, maj og november eller lignende.
 

Det overfladiske tjek af taget

Det er en god idé at starte med at tjekke sit tag overfladisk, hvor du indledningsvist kan starte med at tjekke for synlige skader. Hvis du har mulighed for det, anbefaler vi, at du finder en stige og kravler op på taget, da du her vil have det bedste overblik. I øvrigt bør du sikre dig, at du har godt fodtøj på og lignende, sådan du står bedst muligt fast på tagryggen. Hvis du ikke har mulighed for at komme op på taget, anbefaler vi, at du finder et sted med bedst muligt udsyn over taget, hvorfra du kan anvende en kikkert eller et godt kamera med zoom til at inspicere taget.

Når du har sikret dig et godt udsyn henover taget, starter du med at tjekke for løst tagpap eller løse tagsten. Derudover skal du sikre dig, at resten af taget er intakt, hvilket inkluderer toppen af taget og andre bestanddele.

De mest sårbare steder er typisk de områder, hvor der er skorstene, ventilation, vinduer og andet, der bryder tagets forløb. Disse områder skal være helt tætte.
 

Tagrenderne betyder meget

I denne forbindelse bør du også sikre dig, at tagrenderne ikke er tilstoppede, samt at disse virker. Problemet viser sig gerne i efteråret, hvor nedfaldne blade og grene kan stoppe tagrenderne til. Gode tagrender er den bedste måde at holde en algebehandling og tagrensning for døren, da du på den måde sikrer dig, at fugt og nedbør kan løbe væk fra taget på god vis.
 

Det indendørs tjek af taget

På den indvendige side af taget skal du sikre dig, at der ikke er utætheder eller revner, hvor der kan sive vand ind. Utætheder er nemme at spotte ved højlys dag, da solstråler vil trænge ind og afsløre eventuelle revner og utætheder.
I den forbindelse kan du også tjekke for utætheder ved at mærke efter våde eller fugtige områder på indersiden af konstruktionen. Problemet behøver ikke at være i umiddelbar nærhed heraf, da fugten sagtens kan vandre fra sted til sted.
I samme forbindelse bør du også tjekke efter skadedyr såsom rotter, mus og biller, der gerne findes i hhv. hulrum og træet. Hvis du finder tegn herpå, skal du kontakte en skadedyrsbekæmper.


I tilfælde af at uheldet er ude

Hvis du finder, at taget enten indvendigt eller udvendigt er beskadiget, er det vigtigt, at du udbedrer skaden hurtigst muligt, sådan du ikke når at mærke til konsekvenserne. Indtil skaden løses kan du lave foreløbige tildækninger af utæthederne, sådan der ikke når at trænge vand og fugt ind, men på sigt bør du få problemet udbedret af en professionel fagmand, der kan sit kram. Her skal du oftest have fat i en håndværker, murer eller tømrer, ligesom du også kan få en uvildig person til at besigtige skaden først.
 


 
Haven
Belægningssten
Smykker
Minigraver
Flytning