Rødbede
Haven
Belægningssten
Minigraver
Flytning
Smykker

Værdiskabende revision, regnskab og rådgivning

Kan revision og regnskab være værdiskabende for en virksomhed? JA, revision og regnskab kan i den grad være værdiskabende for et selskab. Først og fremmest betyder en revision at et regnskab bliver så rigtig som muligt. Når et regnskab er rigtigt tør långivere som banker, sparekasser, pengeinstitutter og leverandører tro på et virksomhedsregnskab, hvilket har stor betydning for dels hvor mange penge de tør låne til virksomheden og dels hvad rente de opkræver for lånet. Derfor er revision værdiskabende, da revision kan hjælpe et aktieselskab eller et anpartsselskab med at få kredit til lav forrentning.

Herudover kan en statsautoriseret revisor levere værdiskabende regnskaber til et firma. Dette er først og fremmest det interne regnskab, der i modsætning til den eksterne årsrapport er mere specificeret og i større omfang hjælper ledelsen med at forstå fra hvilke forretningsområder indtjeningen i virksomheden kommer fra. Ved at forstå hvilke forretningsområder der er rentable og hvilke forretningsområder der ikke er rentable, kan direktion, bestyrelse og ejere i størst muligt omfang træffe de rigtige forretningsbeslutninger og dermed øge virksomhedens overskud.

Herudover kan en statsautoriseret revisor lave værdiskabende regnskaber i form af månedsrapportering og øvrige økonomirapporteringer - igen opdelt på forretningsområder hvilket benævnes KPI eller profitcentre. Udover værdiskabende revision og regnskab kan en statsautoriseret revisor yde værdiskabende rådgivning. Værdiskabende rådgivning fra en statsautoriseret revisor sker normalt på baggrund af revision eller regnskab, da en statsautoriseret revisor kan læse mere ud af tal end de fleste mennesker kan. Værdiskabende rådgivning kan her være at den statsautoriserede revisor bemærker at dækningsgraden udvikler sig i uheldig retning på et forretningsområde. Den værdiskabende rådgivning er her dels at oplyse ledelsen om denne faldende dækningsgrad, gerne sammenholdt med hvad den tilsvarende dækningsgrad er hos selskabet største konkurrenter, hvad dækningsgraden burde være og endnu mere værdiskabende rådgivning: Hvad kan selskabet gøre for at forbedre dækningsgraden.

Der er derfor store muligheder for en statsautoriseret revisor for at yde værdiskabende revision, værdiskabende regnskab og værdiskabende rådgivning.

Haven
Belægningssten
Smykker
Minigraver
Flytning